eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

CodeSystem: Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS)

Official URL: urn:oid:1.2.208.176.2.4 Version: 2.3.0
Active as of 2019-12-13 Computable Name: SKS
Other Identifiers: : urn:oid:1.2.208.176.2.4

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system urn:oid:1.2.208.176.2.4 defines the following codes:

LvlCodeDisplay
1A Administrative forhold
2  AL Administrative koder til LPR3
3    ALCA Kontakt type
4      ALCA00 fysisk fremmøde
4      ALCA03 virtuel kontakt
1D Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande
2  DE10 Type 1-diabetes
3    DE100 Type 1-diabetes med koma
3    DE101 Type 1-diabetes med ketoacidose
3    DE102 Type 1-diabetes med nyrekomplikation
3    DE103 Type 1-diabetes med øjenkomplikation
3    DE104 Type 1-diabetes med neurologisk komplikation
3    DE105 Type 1-diabetes med komplikationer i perifere karsystem
4      DE105A Type 1-diabetes med perifer angiopati
4      DE105B Type 1-diabetes med fodsår
4      DE105C Type 1-diabetes med gangræn
4      DE105D Type 1-diabetes med mikroangiopati
3    DE106 Type 1-diabetes med anden komplikation
3    DE107 Type 1-diabetes med multiple komplikationer
3    DE108 Type 1-diabetes med komplikation UNS
3    DE109 Type 1-diabetes uden komplikationer
4      DE109A Type 1-diabetes UNS
2  DE11 Type 2-diabetes
3    DE110 Type 2-diabetes med koma
3    DE111 Type 2-diabetes med ketoacidose
3    DE112 Type 2-diabetes med nyrekomplikation
3    DE113 Type 2-diabetes med øjenkomplikation
3    DE114 Type 2-diabetes med neurologisk komplikation
3    DE115 Type 2-diabetes med komplikationer i perifere karsystem
4      DE115A Type 2-diabetes med perifer angiopati
4      DE115B Type 2-diabetes med fodsår
4      DE115C Type 2-diabetes med gangræn
4      DE115D Type 2-diabetes med mikroangiopati
3    DE116 Type 2-diabetes med anden komplikation
3    DE117 Type 2-diabetes med multiple komplikationer
3    DE118 Type 2-diabetes med komplikation UNS
3    DE119 Type 2-diabetes uden komplikationer
4      DE119A Type 2-diabetes UNS
2  DI20 Angina pectoris
3    DI200 Ustabil angina pectoris
4      DI200B Klinisk vurderet ustabil angina pectoris
4      DI200C Ustabil angina pectoris med dokumenteret iskæmi
3    DI201 Prinzmetals angina pectoris
3    DI208 Anden form for angina pectoris
4      DI208D Mikrovaskulær angina
4      DI208E Stabil angina pectoris
5        DI208E1 Klinisk vurderet angina pectoris
5        DI208E2 Angina pectoris med dokumenteret iskæmi
3    DI209 Angina pectoris UNS
2  DI25 Kronisk iskæmisk hjertesygdom
3    DI251 Arteriosklerotisk hjertesygdom
3    DI252 Gammelt myokardieinfarkt
4      DI252A Tidligere myokardieinfarkt (non-Q-tak)
4      DI252B Tidligere myokardieinfarkt (Q-tak, anteriort)
4      DI252C Tidligere myokardieinfarkt (Q-tak, inferiort/posteriort)
3    DI253 Hjerteaneurisme
3    DI254 Koronararterieaneurisme og -dissektion
4      DI254A Fistula arteriovenosa coronaria acquisita
4      DI254B Spontan Koronararteriedissektion (SKAD)
3    DI255 Iskæmisk kardiomyopati
3    DI256 Stum myokardieiskæmi
3    DI258 Anden form for kronisk iskæmisk hjertesygdom
3    DI259 Kronisk iskæmisk hjertesygdom UNS
2  DJ44 Kronisk obstruktiv lungesygdom
3    DJ440 Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut nedre luftvejs infektion
3    DJ441 Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut eksacerbation UNS
3    DJ448 Anden form for kronisk obstruktiv lungesygdom
4      DJ448A Kronisk obstruktiv bronkitis
4      DJ448B Kronisk astmatisk bronkitis
4      DJ448C Kronisk bronkitis med emfysem
3    DJ449 Kronisk obstruktiv lungesygdom UNS
3    DZ76 Personer i kontakt med sundhedsvæsenet af andre årsager
1ZZ3170 Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten