eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

CodeSystem: DAK-E Codes

Official URL: urn:oid:1.2.208.184.100.8 Version: 2.3.0
Active as of 2020-01-05 Computable Name: DAK-E-Codes
Other Identifiers: : urn:oid:1.2.208.184.100.8

Procedure and observation codes used for communication and administration of laboratory results in Denmark.

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system urn:oid:1.2.208.184.100.8 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
DIB0010 Følsomhed højre;FodFod—Følsomhed højre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ?
DIB0011 Følsomhed venstre;FodFod—Følsomhed venstre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ?
DIB0014 Blodtryk højre,index;Ankel/ArmAnkel/Arm—Blodtryk højre,index = ? mmHg
DIB0015 Blodtryk venstre,index;Ankel/ArmAnkel/Arm—Blodtryk venstre,index = ? mmHg
DIB0018 Sår højre;FodFod—Sår højre; arb.k.(0 1) = ?
DIB0019 Sår venstre;FodFod—Sår venstre; arb.k.(0 1) = ?
DNK05219 Elektrokardiografi [EKG12];PtPt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr) = ?
DNK05472 Blodtryk systolisk;ArmArm—Blodtryk(systolisk); tryk = ? mmHg
DNK05473 Blodtryk diastolisk;ArmArm—Blodtryk(diastolisk); tryk = ? mmHg
DNK35842 Glukose(diag.);P(vB; fPt)P(vB; fPt)—Glucose; stofk.(diagnostisk) = ? mmol/L
MCS88001 Ugentligt;Pt(motion)Pt(motion)—Ugentligt; tid = ? time/uge
MCS88002 Dagligt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Dagligt; antal = ?
MCS88005 Rygestop tilbudt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Rygestop tilbudt; arb.k.(0 1) = ?
MCS88006 Tobaksrygning ophørt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Ophørt = ? Årstal
MCS88008 Passiv tobaksrygning;Pt(rygning)Pt(rygning)—Udsættes du for passiv tobaksrygning; arb.k.(0 1) = ?
MCS88009 Rygestop hjælp ønskes;Pt(rygning)Pt(rygning)—Vil du gerne have hjælp til at holde op; arb.k.(0 1) = ?
MCS88010 Vil du gerne holde op;Pt(rygning)Pt(rygning)—Vil du gerne holde op; arb.k.(0 1) = ?
MCS88011 Ryger du tobak;Pt(rygning)Pt(rygning)—Ryger du tobak; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ?
MCS88014 Diabeteskontrol aftalt;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Antal diabeteskontroller aftalt i det kommende år; antal (værdi 0-10) = ?
MCS88015 FEV1;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L
MCS88016 FVC;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L
MCS88017 FEV1/FVC;LungeLunge—FEV1/FVC; ratio = ?
NPU28404 Taljeomkreds;PtPt—Taljeomkreds; længde = ? m
MCS88019 Blodtryk hjemme systolisk;ArmArm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
MCS88020 Blodtryk hjemme diastolisk;ArmArm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
MCS88021 MRC skala;Pt(KOL)Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?
MCS88022 Eksacerbationer;Pt(KOL)Pt(KOL)—Antal eksacerbationer i det sidst forløbne år; antal (værdi 1-20) = ?
MCS88023 FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?
MCS88024 Pakkeår;Pt(rygning)Pt(rygning)—Antal pakkeår (20 cigaretter dagligt i et år) = ? År
MCS88025 HbA1c mål aftalt;Hb (B)(diabetes)Hb (B)(diabetes)—HBA1c mål aftalt for det kommende år; stofratio = ?
MCS88026 LDL-Kolesterol, mål aftalt;P(mål)P(mål)—LDL Kolesterol mål aftalt for kommende år; stofk. = ? mmol/L
MCS88027 BT(systolisk), mål aftalt;Arm(mål)Arm(mål)—Blodtryk(systolisk) mål aftalt for kommende år = ? mmHg
MCS88028 Legeme vægt, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Legeme; masse mål aftalt for kommende år = ? Kg
MCS88030 FEV1 reversibilitet;LungeLunge—FEV1 reversibilitet = ? L
MCS88032 Hjertesvigts funktionskl.;Pt(NYHA)Pt(NYHA)—Hjerteinsufficiens funktionsklasse; antal (værdi 0-4) = ?
MCS88033 BT(diatolisk), mål aftalt;Arm(mål)Arm(mål)—Blodtryk(diastolisk) mål aftalt for kommende år = ? mmHg
MCS88034 BMI, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) mål aftalt for det kommende år = ? kg/m
MCS88067 Taljeomkreds mål aftalt;Pt(diabet)Pt(diabetes)—Taljeomkreds mål aftalt for det kommende år; længde = ? M
MCS88036 Alkoholforbrug;Pt(alkohol)Pt(alkohol)—Alkoholforbrug ugentlig; antal = ? Uge
MCS88039 Til rådighed for arbejdsmark.;PtPt—Står til rådighed for arbejdsmarkedet; arb.k.(0 1) = ?
MCS88040 ASS score;Pt(angst)Pt(angst)—Angst scoreskema; antal (værdi 0-50) = ?
MCS88041 MDI score;Pt(depression)Pt(depression)—Major Depression Inventory; antal (værdi 0-50) = ?
MCS88042 MMSE score;PtPt—Mini-Mental State Examination score; antal (værdi 0-30) = ?
MCS88043 Er der talt om kost;Pt(kost)Pt(kost)—Er der talt om kost; arb.k.(0 1) = ?
MCS88044 Øjenus., fundusundersøgelse;Pt(øje)Pt(øje)—Øjenbaggrundsundersøgelse, fundusundersøgelse; arb.k.(0 1) = ?
MCS88050 Rejse sætte sig testen;PtPt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek
MCS88058 GOLD Inddeling;Pt(KOL)Pt(KOL) —GOLD Inddeling; arb.akt.(A; B; C; D) = ?
MCS88059 Symptom;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Symptom; antal (værdi 0-48) = ?
MCS88060 Helbredsangst;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Helbredsangst; antal (værdi 0-28) = ?
MCS88061 Angsttilstand;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Angsttilstand; antal (værdi 0-16) = ?
MCS88062 Depression;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Depression; antal (værdi 0-24) = ?
MCS88063 Alkohol;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Alkohol; antal (værdi 0-4) = ?
MCS88105 FEV1/FVC reversibilitet;LungeLunge—FEV1/FVC reversibilitet; ratio = ?
NPU01443 Calcium;PP—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
NPU01566 Kolesterol;PP—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
NPU01549 Kolesterol;PP—Cholesterol(non-ester); stofk. = ? mmol/L
NPU18412 Kolesterol;P(fPt)P(fPt)—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
NPU01567 Kolesterol HDL;PP—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L
NPU01568 Kolesterol LDL;PP—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L
DNK35308 Kolesterol LDL (beregnet);PP—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(DSKB 2017) = ? mmol/L
NPU01700 Vitamin B12;PP—Cobalamin; stofk. = ? pmol/L
NPU01807 Kreatinin (Jaffe);PP—Creatininium; stofk.(Jaffe) = ? µmol/L
NPU04998 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
NPU18016 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk. = ? µmol/L
NPU02192 Glukose;PP—Glucose; stofk. = ? mmol/L
NPU02319 Hæmoglobin;BB—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L
NPU02593 Leukocytter;BB—Leukocytter; antalk. = ? × 10e9/L
NPU03011 O2 sat.;Hb(aB)Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?
NPU03230 Kalium;PP—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
NPU03429 Natrium;PP—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L
NPU03568 Trombocytter;BB—Thrombocytter; antalk. = ? × 10e9/L
NPU03577 Thyrotropin [TSH];PP—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558; proc.) = ? × 10e-3 IU/L
NPU03794 Legeme højde;PtPt—Legeme; højde = ? m
NPU03804 Legeme vægt;PtPt—Legeme; masse = ? kg
NPU27281 BMI;PtPt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²
NPU03835 Hæmoglobin A1c;Hb(B)Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. = ?
NPU04094 Triglycerid;PP—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
NPU03620 Triglycerid;P(fPt)P(fPt)—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
NPU04207 Glukose(semikvant);UU—Glucose; arb.k.(proc.) = ?
NPU04208 Hæmoglobin(semikvant);UU—Hæmoglobin; arb.k.(proc.) = ?
NPU10171 Kolesterol LDL;P(fPt)P(fPt)—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L
NPU10266 1,25-Dihydroxy-Vitamin D(D3+D2);PP—Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol; stofk. = ? pmol/L
NPU17181 Brain natriuretisk peptid [BNP];PP—Brain natriuretisk peptid; stofk. = ? pmol/L
NPU17997 Albumin (semikvant);UU—Albumin; arb.k.(proc.) = ?
NPU19651 Alanintransaminase [ALAT];PP—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
NPU19657 gamma-Glutamyltransferase;PP—gamma-Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
NPU19661 Albumin / Kreatinin-ratio;UU—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10e-3
NPU03918 Albumin / Kreatinin-ratio;UU—Albumin/Creatininium; stofratio = ? × 10e-3
NPU19748 C-reaktivt protein [CRP];PP—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/L
NPU21692 Puls;HjerteHjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min
NPU27300 Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B)Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. = ? mmol/mol
NPU27412 Glukose, middel (fra HbA1c);PP—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L
NPU01685 Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];PP—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ?
NPU27783 Basisk fosfatase;PP—Basisk phosphatase; kat.k.(37 °C; proc.) = ? U/L
MCS88071 30 minutter om dagen;Pt(motion)Pt(motion)—fysisk aktiv 30 minutter om dagen; arb.k.(0 1) = ?
MCS88068 Fysisk aktivitet fritid.;Pt(motion)Pt(motion)—fysisk aktivitet i fritiden; arb.akt.(konkurrence; motionsidræt, lettere motion, stillesiddende) = ?
MCS88052 Kostscore;Pt(kost)Pt(kost)—kostscore; antal (0-12) = ?
MCS88053 Helbred;Pt(selvvurderet helbred)Pt(selvvurderet helbred)—hvordan synes du dit helbred er alt i alt; arb.akt.(Fremragende, vældigt godt, godt, mindre godt, dårligt) = ?
MCS88069 Svangre us.;Pt(svangreundersøgelse)Pt(svangreundersøgelse)—Hvilken svangreundersøgelse; arb.akt.(første; anden; tredje; fjerde) = ?
MCS88070 Børne us.;Pt(børneundersøgelse)Pt(børneundersøgelse)—Hvilken børneundersøgelse; arb.akt.( 1 uges; 5 ugers; 5 måneders; 1 års; 2 års; 3 års; 4 års; 5 års) = ?
MCS88100 FEV6;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse COPD FEV6; vol. = ? L
MCS88099 FEV1/FEV6;LungeLunge—FEV1/FEV6 ratio = ?
MCS88104 FVC reversibilitet;LungeLunge—FVC reversibilitet = ? L
NPU17559 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk. = ? mmol/L
MCS88106 Stoffer;Pt(problematisk stofbrug)Pt(problematisk stofbrug)—Hash 4 eller flere dg inden for den seneste mnd og/eller andre euforiserende stoffer, som fx amfetamin, kokain og ecstasy 1 eller flere dg inden for den seneste mnd; arb.k.(0 1) = ?
MCS88116 Debutår;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Debutår = ? Årstal
MCS88117 Retinopati;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Retinopati; arb.k.(0 1) = ?
MCS88120 Stabil Angina Pectoris;Pt(CCS)Pt(CCS)—Stabil Angina Pectoris; antal (værdi 1-4) = ?
MCS88137 CAT score;PtPt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?
MCS88142 Inhalationsteknik kontrol;PtPt—Inhalationsteknik for indtagelse af inhalationsmedicin kontrolleret i praksis; antal(værdi 0-1) = ?
MCS88143 Lungefunktion undersøgt;PtPt—Lungefunktion undersøgt; arb.akt.(Ja; Nej; Ej relevant; Ej muligt) = ?
MCS88144 Henvist til Rehabilitering;PtPt—Henvist til Rehabilitering; arb.akt.(Ja; Nej; Ikke egnet; Ønsker ikke; Ej relevant; Ej spurgt) = ?
MCS88145 Fysisk træning/motion;PtPt—Fysisk anstrengende træning/motion; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ?
DNK35302 eGFR / 1,73m²(CKD-EPI)Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min
DNK35131 eGFR ml/min per 1.73m²;NyreNyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; DSKB-DNS 2009) = ? mL/min
MCS88146 Heartscore;PtPt—Heartscore(køn,alder,systolisk blodtryk,cholesterol); ratio=?
MCS88147 Manniche VAS-score(total);PtPt—Manniche VAS-score(total); antal(værdi 0-60) = ?
MCS88148 STarT score;PtPt—Subgroups for Targeted Treatment (STarT) score; arb.akt.(Lav; Middel; Høj) = ?
MCS88149 Motion, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Motion, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ?
MCS88150 Alkohol, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Alkoholforbrug, mål aftalt for kommende år; antal = ? genstand/uge
MCS88151 Rygning, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Rygning, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ?
MCS88152 Øjenlægekontrol;Pt(diatetes)Pt(diabetes)—Øjenlægekontrol; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ?
MCS88153 Fodundersøgelse;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Fodundersøgelse; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ?

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
DIB0010
DIB0011
DIB0014
DIB0015
DIB0018
DIB0019
DNK05219
DNK05472
DNK05473
DNK35842
MCS88001
MCS88002
MCS88005
MCS88006
MCS88008
MCS88009
MCS88010
MCS88011
MCS88014
MCS88015FEV1
MCS88016FVC
MCS88017
NPU28404
MCS88019Systolisk blodtryk
MCS88020Diastolisk blodtryk
MCS88021MRC
MCS88022
MCS88023FEV1 af forventet værdi
MCS88024
MCS88025
MCS88026
MCS88027
MCS88028
MCS88030
MCS88032
MCS88033
MCS88034
MCS88067
MCS88036
MCS88039
MCS88040
MCS88041
MCS88042
MCS88043
MCS88044
MCS88050Rejse-sætte-sig-test
MCS88058
MCS88059
MCS88060
MCS88061
MCS88062
MCS88063
MCS88105
NPU01443
NPU01566
NPU01549
NPU18412
NPU01567
NPU01568
DNK35308
NPU01700
NPU01807
NPU04998
NPU18016
NPU02192
NPU02319
NPU02593
NPU03011Iltmætning
NPU03230
NPU03429
NPU03568
NPU03577
NPU03794Højde
NPU03804Vægt
NPU27281BMI
NPU03835
NPU04094
NPU03620
NPU04207
NPU04208
NPU10171
NPU10266
NPU17181
NPU17997
NPU19651
NPU19657
NPU19661
NPU03918
NPU19748
NPU21692Puls
NPU27300
NPU27412
NPU01685
NPU27783
MCS88071
MCS88068
MCS88052
MCS88053
MCS88069
MCS88070
MCS88100
MCS88099
MCS88104
NPU17559
MCS88106
MCS88116
MCS88117
MCS88120
MCS88137CAT
MCS88142
MCS88143
MCS88144
MCS88145
DNK35302
DNK35131
MCS88146
MCS88147
MCS88148
MCS88149
MCS88150
MCS88151
MCS88152
MCS88153