eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

POST Plan Definition Apply

POST [base]/PlanDefinition/45/$apply

Header

Accept-Charset: utf-8
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJub25lIn0.eyJ1c2VyX2lkIjoiOTI3MGZjMzYtZjI4Ni00NjViLWIzZWUtM2Y5ZmU4MDk5ZWZjIiwicmVhbG1fYWNjZXNzIjp7InJvbGVzIjpbIlBsYW5EZWZpbml0aW9uJGFwcGx5Il19LCJjb250ZXh0Ijp7Im9yZ2FuaXphdGlvbl9pZCI6Imh0dHBzOi8vb3JnYW5pemF0aW9uLmNpdC1wbGFuLTExMzYubG9jYWwvZmhpci9Pcmdhbml6YXRpb24vMjE0NzMiLCJjYXJlX3RlYW1faWQiOiJodHRwczovL29yZ2FuaXphdGlvbi5jaXQtcGxhbi0xMTM2LmxvY2FsL2ZoaXIvQ2FyZVRlYW0vMzAyNTYiLCJlcGlzb2RlX29mX2NhcmVfaWQiOiJodHRwczovL2NhcmVwbGFuLmNpdC1wbGFuLTExMzYubG9jYWwvZmhpci9FcGlzb2RlT2ZDYXJlLzg3NzEiLCJwYXRpZW50X2lkIjoiaHR0cHM6Ly9wYXRpZW50LmNpdC1wbGFuLTExMzYubG9jYWwvZmhpci9QYXRpZW50LzE0NDYzIiwidGVhbV9vbl9lb2MiOmZhbHNlfSwidXNlcl90eXBlIjoiUEFUSUVOVCJ9.
Accept: application/fhir+json;q=1.0, application/json+fhir;q=0.9
User-Agent: HAPI-FHIR/6.1.0 (FHIR Client; FHIR 4.0.1/R4; apache)
Accept-Encoding: gzip
Content-Type: application/fhir+json; charset=UTF-8

Body:

{
 "resourceType": "Parameters",
 "parameter": [
  {
   "name": "episodeOfCare",
   "valueReference": {
    "reference": "https://careplan.cit-plan-1136.local/fhir/EpisodeOfCare/8771"
   }
  }
 ]
}

Response

{
 "resourceType": "CarePlan",
 "id": "42970",
 "meta": {
  "versionId": "1",
  "profile": [
   "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-careplan"
  ]
 },
 "extension": [
  {
   "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/workflow-episodeOfCare",
   "valueReference": {
    "reference": "https://careplan.cit-plan-1136.local/fhir/EpisodeOfCare/94386"
   }
  }
 ],
 "instantiatesCanonical": [
  "https://plan.cit-plan-1136.local/fhir/PlanDefinition/46/_history/1"
 ],
 "status": "draft",
 "intent": "option",
 "category": [
  {
   "coding": [
    {
     "system": "http://ehealth.sundhed.dk/cs/careplan-category",
     "code": "TBD"
    }
   ]
  }
 ],
 "subject": {
  "reference": "https://patient.cit-plan-1136.local/fhir/Patient/14143"
 },
 "period": {
  "start": "1970-01-01T00:00:01+00:00",
  "end": "1970-01-01T00:01:40+00:00"
 },
 "addresses": [
  {
   "reference": "https://careplan.cit-plan-1136.local/fhir/Condition/51638"
  }
 ]
}