eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

: Observation Codes - JSON Representation

Active as of 2019-02-08

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "ValueSet",
 "id" : "ehealth-observation-codes",
 "text" : {
  "status" : "extensions",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p>This value set includes codes based on the following rules:</p><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html\"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.1</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03011\">NPU03011</a></td><td>O2 sat.;Hb(aB)</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td><td>Oxygen saturation</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU21692\">NPU21692</a></td><td>Puls;Hjerte</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td><td>Heartbeats per minute</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03804\">NPU03804</a></td><td>Legeme vægt; Pt</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td><td>Weight in kilogrammes</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU27281\">NPU27281</a></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03794\">NPU03794</a></td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td></td><td></td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html\"><code>urn:oid:1.2.208.184.100.8</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88015\">MCS88015</a></td><td>FEV1;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88016\">MCS88016</a></td><td>FVC;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88017\">MCS88017</a></td><td>FEV1/FVC;Lunge</td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td><td></td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88019\">MCS88019</a></td><td>Blodtryk hjemme systolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88020\">MCS88020</a></td><td>Blodtryk hjemme diastolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88021\">MCS88021</a></td><td>MRC skala;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88023\">MCS88023</a></td><td>FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88050\">MCS88050</a></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td><td>Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek</td><td></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88137\">MCS88137</a></td><td>CAT score;Pt</td><td>Pt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?</td><td></td><td>CAT score;Pt</td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html\"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.4</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html#urn-oid-1.2.208.176.2.4-ZZ3170\">ZZ3170</a></td><td>Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten</td><td></td><td></td></tr></table></li></ul></div>"
 },
 "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/vs/observation-codes",
 "version" : "2.3.0",
 "name" : "ObservationCodes",
 "title" : "Observation Codes",
 "status" : "active",
 "experimental" : true,
 "date" : "2019-02-08T00:00:00+00:00",
 "publisher" : "Systematic | Trifork",
 "contact" : [
  {
   "name" : "Systematic | Trifork",
   "telecom" : [
    {
     "system" : "url",
     "value" : "http://ehealth.sundhed.dk"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : "Observation codes value set.",
 "compose" : {
  "include" : [
   {
    "system" : "urn:oid:1.2.208.176.2.1",
    "concept" : [
     {
      "code" : "NPU03011",
      "display" : "O2 sat.;Hb(aB)",
      "designation" : [
       {
        "language" : "en-US",
        "value" : "Oxygen saturation"
       },
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "NPU21692",
      "display" : "Puls;Hjerte",
      "designation" : [
       {
        "language" : "en-US",
        "value" : "Heartbeats per minute"
       },
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "NPU03804",
      "display" : "Legeme vægt; Pt",
      "designation" : [
       {
        "language" : "en-US",
        "value" : "Weight in kilogrammes"
       },
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Pt—Legeme; masse = ? kg"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "NPU27281",
      "display" : "Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "NPU03794",
      "display" : "Pt—Legeme; højde = ? m"
     }
    ]
   },
   {
    "system" : "urn:oid:1.2.208.184.100.8",
    "concept" : [
     {
      "code" : "MCS88015",
      "display" : "FEV1;Lunge",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88016",
      "display" : "FVC;Lunge",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88017",
      "display" : "FEV1/FVC;Lunge",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88019",
      "display" : "Blodtryk hjemme systolisk;Arm",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88020",
      "display" : "Blodtryk hjemme diastolisk;Arm",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88021",
      "display" : "MRC skala;Pt(KOL)",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88023",
      "display" : "FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88050",
      "display" : "Rejse sætte sig testen;Pt",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "Rejse sætte sig testen;Pt"
       }
      ]
     },
     {
      "code" : "MCS88137",
      "display" : "CAT score;Pt",
      "designation" : [
       {
        "language" : "da",
        "value" : "CAT score;Pt"
       }
      ]
     }
    ]
   },
   {
    "system" : "urn:oid:1.2.208.176.2.4",
    "concept" : [
     {
      "code" : "ZZ3170",
      "display" : "Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten"
     }
    ]
   }
  ]
 }
}