eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

: Observation Codes - TTL Representation

Active as of 2019-02-08

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:ValueSet;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot;
 fhir:Resource.id [ fhir:value "ehealth-observation-codes"];
 fhir:DomainResource.text [
   fhir:Narrative.status [ fhir:value "extensions" ];
   fhir:Narrative.div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p>This value set includes codes based on the following rules:</p><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html\"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.1</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03011\">NPU03011</a></td><td>O2 sat.;Hb(aB)</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td><td>Oxygen saturation</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU21692\">NPU21692</a></td><td>Puls;Hjerte</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td><td>Heartbeats per minute</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03804\">NPU03804</a></td><td>Legeme vægt; Pt</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td><td>Weight in kilogrammes</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU27281\">NPU27281</a></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03794\">NPU03794</a></td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td></td><td></td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html\"><code>urn:oid:1.2.208.184.100.8</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88015\">MCS88015</a></td><td>FEV1;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88016\">MCS88016</a></td><td>FVC;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88017\">MCS88017</a></td><td>FEV1/FVC;Lunge</td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td><td></td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88019\">MCS88019</a></td><td>Blodtryk hjemme systolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88020\">MCS88020</a></td><td>Blodtryk hjemme diastolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88021\">MCS88021</a></td><td>MRC skala;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88023\">MCS88023</a></td><td>FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88050\">MCS88050</a></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td><td>Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek</td><td></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88137\">MCS88137</a></td><td>CAT score;Pt</td><td>Pt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?</td><td></td><td>CAT score;Pt</td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html\"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.4</code></a><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html\">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href=\"http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html\">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html#urn-oid-1.2.208.176.2.4-ZZ3170\">ZZ3170</a></td><td>Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten</td><td></td><td></td></tr></table></li></ul></div>"
 ];
 fhir:ValueSet.url [ fhir:value "http://ehealth.sundhed.dk/vs/observation-codes"];
 fhir:ValueSet.version [ fhir:value "2.3.0"];
 fhir:ValueSet.name [ fhir:value "ObservationCodes"];
 fhir:ValueSet.title [ fhir:value "Observation Codes"];
 fhir:ValueSet.status [ fhir:value "active"];
 fhir:ValueSet.experimental [ fhir:value "true"^^xsd:boolean];
 fhir:ValueSet.date [ fhir:value "2019-02-08T00:00:00+00:00"^^xsd:dateTime];
 fhir:ValueSet.publisher [ fhir:value "Systematic | Trifork"];
 fhir:ValueSet.contact [
   fhir:index 0;
   fhir:ContactDetail.name [ fhir:value "Systematic | Trifork" ];
   fhir:ContactDetail.telecom [
    fhir:index 0;
    fhir:ContactPoint.system [ fhir:value "url" ];
    fhir:ContactPoint.value [ fhir:value "http://ehealth.sundhed.dk" ]   ]
 ];
 fhir:ValueSet.description [ fhir:value "Observation codes value set."];
 fhir:ValueSet.compose [
   fhir:ValueSet.compose.include [
    fhir:index 0;
    fhir:ValueSet.compose.include.system [ fhir:value "urn:oid:1.2.208.176.2.1" ];
    fhir:ValueSet.compose.include.concept [
     fhir:index 0;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "NPU03011" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "O2 sat.;Hb(aB)" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "en-US" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Oxygen saturation" ]     ], [
      fhir:index 1;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?" ]     ]    ], [
     fhir:index 1;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "NPU21692" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Puls;Hjerte" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "en-US" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Heartbeats per minute" ]     ], [
      fhir:index 1;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min" ]     ]    ], [
     fhir:index 2;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "NPU03804" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Legeme vægt; Pt" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "en-US" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Weight in kilogrammes" ]     ], [
      fhir:index 1;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Pt—Legeme; masse = ? kg" ]     ]    ], [
     fhir:index 3;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "NPU27281" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²" ]     ]    ], [
     fhir:index 4;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "NPU03794" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Pt—Legeme; højde = ? m" ]    ]   ], [
    fhir:index 1;
    fhir:ValueSet.compose.include.system [ fhir:value "urn:oid:1.2.208.184.100.8" ];
    fhir:ValueSet.compose.include.concept [
     fhir:index 0;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88015" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "FEV1;Lunge" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L" ]     ]    ], [
     fhir:index 1;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88016" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "FVC;Lunge" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L" ]     ]    ], [
     fhir:index 2;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88017" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "FEV1/FVC;Lunge" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?" ]     ]    ], [
     fhir:index 3;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88019" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Blodtryk hjemme systolisk;Arm" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg" ]     ]    ], [
     fhir:index 4;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88020" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Blodtryk hjemme diastolisk;Arm" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg" ]     ]    ], [
     fhir:index 5;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88021" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "MRC skala;Pt(KOL)" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?" ]     ]    ], [
     fhir:index 6;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88023" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?" ]     ]    ], [
     fhir:index 7;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88050" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Rejse sætte sig testen;Pt" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "Rejse sætte sig testen;Pt" ]     ]    ], [
     fhir:index 8;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "MCS88137" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "CAT score;Pt" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation [
      fhir:index 0;
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.language [ fhir:value "da" ];
      fhir:ValueSet.compose.include.concept.designation.value [ fhir:value "CAT score;Pt" ]     ]    ]   ], [
    fhir:index 2;
    fhir:ValueSet.compose.include.system [ fhir:value "urn:oid:1.2.208.176.2.4" ];
    fhir:ValueSet.compose.include.concept [
     fhir:index 0;
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.code [ fhir:value "ZZ3170" ];
     fhir:ValueSet.compose.include.concept.display [ fhir:value "Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten" ]    ]   ]
 ].

# - ontology header ------------------------------------------------------------

 a owl:Ontology;
 owl:imports fhir:fhir.ttl.