eHealth Infrastructure
2.3.0 - release

eHealth Infrastructure - Local Development build (v2.3.0). See the Directory of published versions

: Observation Codes - XML Representation

Active as of 2019-02-08

Raw xml | Download<ValueSet xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="ehealth-observation-codes"/>
 <text>
  <status value="extensions"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>This value set includes codes based on the following rules:</p><ul><li>Include these codes as defined in <a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.1</code></a><table class="none"><tr><td style="white-space:nowrap"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03011">NPU03011</a></td><td>O2 sat.;Hb(aB)</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td><td>Oxygen saturation</td><td>Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU21692">NPU21692</a></td><td>Puls;Hjerte</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td><td>Heartbeats per minute</td><td>Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03804">NPU03804</a></td><td>Legeme vægt; Pt</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td><td>Weight in kilogrammes</td><td>Pt—Legeme; masse = ? kg</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU27281">NPU27281</a></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td><td></td><td>Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-1.2.208.176.2.1--20190829.html#1.2.208.176.2.1--20190829-NPU03794">NPU03794</a></td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td>Pt—Legeme; højde = ? m</td><td></td><td></td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html"><code>urn:oid:1.2.208.184.100.8</code></a><table class="none"><tr><td style="white-space:nowrap"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88015">MCS88015</a></td><td>FEV1;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88016">MCS88016</a></td><td>FVC;Lunge</td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td><td></td><td>Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88017">MCS88017</a></td><td>FEV1/FVC;Lunge</td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td><td></td><td>Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88019">MCS88019</a></td><td>Blodtryk hjemme systolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88020">MCS88020</a></td><td>Blodtryk hjemme diastolisk;Arm</td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td><td></td><td>Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88021">MCS88021</a></td><td>MRC skala;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88023">MCS88023</a></td><td>FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)</td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td><td></td><td>Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88050">MCS88050</a></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td><td>Pt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek</td><td></td><td>Rejse sætte sig testen;Pt</td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.184.100.8.html#urn-oid-1.2.208.184.100.8-MCS88137">MCS88137</a></td><td>CAT score;Pt</td><td>Pt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?</td><td></td><td>CAT score;Pt</td></tr></table></li><li>Include these codes as defined in <a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html"><code>urn:oid:1.2.208.176.2.4</code></a><table class="none"><tr><td style="white-space:nowrap"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>English (United States) (English (United States), en)</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/ConceptMap-conceptmap-obs-code-to-ucum.html">Observation code to UCUM mapping</a></b></td><td><b><a href="http://hl7.org/fhir/R4/valueset-data-types.html">conceptmap-obs-code-to-value-type</a></b></td></tr><tr><td><a href="CodeSystem-urn-oid-1.2.208.176.2.4.html#urn-oid-1.2.208.176.2.4-ZZ3170">ZZ3170</a></td><td>Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten</td><td></td><td></td></tr></table></li></ul></div>
 </text>
 <url value="http://ehealth.sundhed.dk/vs/observation-codes"/>
 <version value="2.3.0"/>
 <name value="ObservationCodes"/>
 <title value="Observation Codes"/>
 <status value="active"/>
 <experimental value="true"/>
 <date value="2019-02-08T00:00:00+00:00"/>
 <publisher value="Systematic | Trifork"/>
 <contact>
  <name value="Systematic | Trifork"/>
  <telecom>
   <system value="url"/>
   <value value="http://ehealth.sundhed.dk"/>
  </telecom>
 </contact>
 <description value="Observation codes value set."/>
 <compose>
  <include>
   <system value="urn:oid:1.2.208.176.2.1"/>
   <concept>
    <code value="NPU03011"/>
    <display value="O2 sat.;Hb(aB)"/>
    <designation>
     <language value="en-US"/>
     <value value="Oxygen saturation"/>
    </designation>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Hb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="NPU21692"/>
    <display value="Puls;Hjerte"/>
    <designation>
     <language value="en-US"/>
     <value value="Heartbeats per minute"/>
    </designation>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Hjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="NPU03804"/>
    <display value="Legeme vægt; Pt"/>
    <designation>
     <language value="en-US"/>
     <value value="Weight in kilogrammes"/>
    </designation>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Pt—Legeme; masse = ? kg"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="NPU27281"/>
    <display
         value="Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value
         value="Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="NPU03794"/>
    <display value="Pt—Legeme; højde = ? m"/>
   </concept>
  </include>
  <include>
   <system value="urn:oid:1.2.208.184.100.8"/>
   <concept>
    <code value="MCS88015"/>
    <display value="FEV1;Lunge"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Lunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88016"/>
    <display value="FVC;Lunge"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value
         value="Lunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88017"/>
    <display value="FEV1/FVC;Lunge"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88019"/>
    <display value="Blodtryk hjemme systolisk;Arm"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Arm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88020"/>
    <display value="Blodtryk hjemme diastolisk;Arm"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Arm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88021"/>
    <display value="MRC skala;Pt(KOL)"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88023"/>
    <display value="FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value
         value="Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88050"/>
    <display value="Rejse sætte sig testen;Pt"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="Rejse sætte sig testen;Pt"/>
    </designation>
   </concept>
   <concept>
    <code value="MCS88137"/>
    <display value="CAT score;Pt"/>
    <designation>
     <language value="da"/>
     <value value="CAT score;Pt"/>
    </designation>
   </concept>
  </include>
  <include>
   <system value="urn:oid:1.2.208.176.2.4"/>
   <concept>
    <code value="ZZ3170"/>
    <display value="Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten"/>
   </concept>
  </include>
 </compose>
</ValueSet>