eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
urn:dk:sundhed:ehealth:role:citizen_enroller BorgeropretterKan oprette borger i telemedicinsk forløb og tildele borger en foruddefineret plan
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_viewer Klinisk se adgangKan se telemedicinske Måledata for at kunne understøtte dagligt ikke-telemedicinsk arbejde rettet på konkret borger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_assistor MonitoreringsmedhjælperKan håndtere Måledata og kommunikation til/fra borger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_adjuster MonitoreringstilretterKan håndtere og ændre i Måleregime, Grænseværdier og telemedicinsk forløb/pakke til borger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:report_user NøgletalsmedarbejderKan udføre datatrækning, rapporter og statistik
urn:dk:sundhed:ehealth:role:questionnaire_editor Sundhedsfaglig spørgeskemaeditorKan udarbejde, ændre og teste Spørgeskema
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_administrator Pakke- og forløbsbyggerKan udvælge Spørgeskema/Måling, sammensætte indholdet af pakker og forløb, navngive pakke/forløb og tilrette de generelle Grænseværdier
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_supporter Klinisk supporterKan undersøge hændelser ud fra div. kriterier fx borger, bruger, dato, hændelse
urn:dk:sundhed:ehealth:role:careteam_administrator Care Team administratorKan håndtere Care Teams i den telemedicinske løsning
urn:dk:sundhed:ehealth:role:order_placer Bestiller af udstyrHåndterer bestilling af telemedicinsk udstyr ud fra lokale aftaler
urn:dk:sundhed:ehealth:role:service_and_logistics Service og logistik samarbejdspartnerKan håndtere bestilling ud fra lokale aftaler
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_reporter FejlmelderKan indberette fejl på telemedicinske løsninger og udstyr
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_manager Support samarbejdspartnerKan håndtere fejlmelding ud fra lokale aftaler
urn:dk:sundhed:ehealth:role:terminology_administrator TerminologiadministratorOprette og vedligeholde terminologi
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_responsible KatalogansvarligOprette og vedligeholde SSL kataloger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_annotator KatalogopmærkerOpmærke varer og serviceydelser i SSL kataloger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_contract_responsible AftaleansvarligOprette og rette SSL samarbejdsaftaler
urn:dk:sundhed:ehealth:role:tele_medicine_actor Telemedicinsk aktørFremsøge grupper af borgere, se TM forløb og pakker hos borger, se måleregime borger, vurdere/håndtere/kvittere for måledata fra borger, se grænseværdier til borger, oprette pausering for borger, se kommunikation til/fra borger, skrive kommunikation til borger, se videoaftaler med borger, opret videoaftale, afvikle videoaftale
urn:dk:sundhed:ehealth:role:administrative_personnel Administrativt personaleOpret borger, tildel borger TM forløb og pakker, opret måleregime for borger, tildele standard grænseværdier til borger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:healthcare_professional SundhedsfagligFremsøge borger, se borgers stamdata, se måledata fra borger, se pausering for borger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_responsible Sundhedsfaglig monitoreringsansvarligÆndre i oprettelse af borger, slet/fjern oprettelse af borger, tilføje yderligere til borgers stamdata, ændre i borgers stamdata, slet i borgers stamdata, ændre i forløb/pakker for borger, slet TM forløb/pakke hos borger, ændre i måleregime for borger, slet måleregime for borger, slet/fjern måledata fra borger, ændre i grænseværdier for borger, slet grænseværdier for borger, ændre i pausering for borger, slet pausering for borger, håndtere/kvittere for/sortere kommunikation med borger, ændre videoaftale, slet videoaftale
urn:dk:sundhed:ehealth:role:treatment_responsible BehandlingsansvarligFremsøge grupper af borgere, se TM forløb og pakker hos borger, se måleregime borger, vurdere/håndtere/kvittere for måledata fra borger, se grænseværdier til borger, opprette pausering for borger, se kommunikation til/fra borger, skrive kommunikation til borger, se videoaftaler med borger, opret videoaftale, afvikle videoaftale
urn:dk:sundhed:ehealth:role:report_generator NøgletalsmedarbejderFremsøge alle borgere, se statistisk data, udtrække statistisk data, generere statistisk rapport
urn:dk:sundhed:ehealth:role:administrator AdministratorSe generelle grænseværdier, opret generelle grænseværdier, ændre generelle grænseværdier
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_locator FejlfinderSe hændelseslog, søge i hændelseslog ud fra div. kriterier fx borger, bruger, dato, hændelse
urn:dk:sundhed:ehealth:role:user_administrator BrugeradministratorSe bruger, opret bruger, ændre bruger, slet bruger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:team_administrator TeamadministratorSe team, opret team, ændre team, slet team
urn:dk:sundhed:ehealth:role:supporter Support samarbejdspartnerModtage og behandle fejlmelding, håndtere track og trace på fejlsag/status/håndtering

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
urn:dk:sundhed:ehealth:role:citizen_enrollerBorgeropretter
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_viewerKlinisk se adgang
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_assistorMonitoreringsmedhjælper
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_adjusterMonitoreringstilretter
urn:dk:sundhed:ehealth:role:report_userNøgletalsmedarbejder
urn:dk:sundhed:ehealth:role:questionnaire_editorSundhedsfaglig spørgeskemaeditor
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_administratorPakke- og forløbsbygger
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_supporterKlinisk supporter
urn:dk:sundhed:ehealth:role:careteam_administratorCare Team administrator
urn:dk:sundhed:ehealth:role:order_placerBestiller af udstyr
urn:dk:sundhed:ehealth:role:service_and_logisticsService og logistik samarbejdspartner
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_reporterFejlmelder
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_managerSupport samarbejdspartner
urn:dk:sundhed:ehealth:role:terminology_administratorTerminologiadministrator
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_responsibleKatalogansvarlig
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_annotatorKatalogopmærker
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_contract_responsibleAftaleansvarlig
urn:dk:sundhed:ehealth:role:tele_medicine_actorTelemedicinsk aktør
urn:dk:sundhed:ehealth:role:administrative_personnelAdministrativt personale
urn:dk:sundhed:ehealth:role:healthcare_professionalSundhedsfaglig
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_responsibleSundhedsfaglig monitoreringsansvarlig
urn:dk:sundhed:ehealth:role:treatment_responsibleBehandlingsansvarlig
urn:dk:sundhed:ehealth:role:report_generatorNøgletalsmedarbejder
urn:dk:sundhed:ehealth:role:administratorAdministrator
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_locatorFejlfinder
urn:dk:sundhed:ehealth:role:user_administratorBrugeradministrator
urn:dk:sundhed:ehealth:role:team_administratorTeamadministrator
urn:dk:sundhed:ehealth:role:supporterSupport samarbejdspartner