eHealth Infrastructure (v2020.8)


{
 "resourceType" : "CodeSystem",
 "id" : "ehealth-task-category",
 "text" : {
  "status" : "generated",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p>This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/task-category defines the following codes:</p><table class=\"codes\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">TBD<a name=\"ehealth-task-category-TBD\"> </a></td><td>Example value - Under construction</td><td>Example value - Under construction</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">MissingMeasurementResolving<a name=\"ehealth-task-category-MissingMeasurementResolving\"> </a></td><td>Need resolving of why scheduled measurement has not been submitted</td><td>Need resolving of why scheduled measurement has not been submitted</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">UnexpectedMeasurementResolving<a name=\"ehealth-task-category-UnexpectedMeasurementResolving\"> </a></td><td>Need resolving of why unexpected measurement was submitted</td><td>Need resolving of why unexpected measurement was submitted</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">MeasurementForAssessment<a name=\"ehealth-task-category-MeasurementForAssessment\"> </a></td><td>Need assessment of measurement</td><td>Need assessment of measurement</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">OpenSSLOrder<a name=\"ehealth-task-category-OpenSSLOrder\"> </a></td><td>Need processing of open SSL order</td><td>Need processing of open SSL order</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">CalibrationNeeded<a name=\"ehealth-task-category-CalibrationNeeded\"> </a></td><td>Device in need of calibration</td><td>Device in need of calibration</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">MeasurementForAssessmentFailureInAutoProcessing<a name=\"ehealth-task-category-MeasurementForAssessmentFailureInAutoProcessing\"> </a></td><td>Measurement Assessment failure during automated processing</td><td>Measurement Assessment failure during automated processing</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">LibraryUseMismatchFixingNeeded<a name=\"ehealth-task-category-LibraryUseMismatchFixingNeeded\"> </a></td><td>Input and rule did not match</td><td>Input and rule did not match</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">RefRangeNeeded<a name=\"ehealth-task-category-RefRangeNeeded\"> </a></td><td>Missing reference range required for automated processing</td><td>Missing reference range required for automated processing</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">RefRangeFixingNeeded<a name=\"ehealth-task-category-RefRangeFixingNeeded\"> </a></td><td>Reference range required for automated processing needs fixing</td><td>Reference range required for automated processing needs fixing</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">RefBaseNeeded<a name=\"ehealth-task-category-RefBaseNeeded\"> </a></td><td>Missing in force reference base required for automatic processing</td><td>Missing in force reference base required for automatic processing</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">RefBaseFixingNeeded<a name=\"ehealth-task-category-RefBaseFixingNeeded\"> </a></td><td>In force reference base required for automatic processing needs fixing</td><td>In force reference base required for automatic processing needs fixing</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">RequiredQuestionAnswerMissing<a name=\"ehealth-task-category-RequiredQuestionAnswerMissing\"> </a></td><td>Missing question answers required for automated processing</td><td>Missing question answers required for automated processing</td></tr></table><p><b>Additional Language Displays</b></p><table class=\"codes\"><tr><td><b>Code</b></td><td><b>Dansk (Danish, da)</b></td></tr><tr><td>TBD</td><td></td></tr><tr><td>MissingMeasurementResolving</td><td>Afklaring af årsag til manglende målinger</td></tr><tr><td>UnexpectedMeasurementResolving</td><td>Uventet måling</td></tr><tr><td>MeasurementForAssessment</td><td>Måling til vurdering</td></tr><tr><td>OpenSSLOrder</td><td>Behandling af åben SSL bestilling</td></tr><tr><td>CalibrationNeeded</td><td>Måleudstyr har behov for kalibrering</td></tr><tr><td>MeasurementForAssessmentFailureInAutoProcessing</td><td>Vurdering af måling er fejlet under automatisk behandling</td></tr><tr><td>LibraryUseMismatchFixingNeeded</td><td>Input og regel passer ikke sammen</td></tr><tr><td>RefRangeNeeded</td><td>Mangler grænseværdi påkrævet for automatisk behandling</td></tr><tr><td>RefRangeFixingNeeded</td><td>Grænseværdi påkrævet for automatisk behandling skal udbedres</td></tr><tr><td>RefBaseNeeded</td><td>Mangler gældende referenceværdi påkrævet for automatisk behandling</td></tr><tr><td>RefBaseFixingNeeded</td><td>Gældende referenceværdi påkrævet for automatisk behandling skal udbedres</td></tr><tr><td>RequiredQuestionAnswerMissing</td><td>Mangler besvarelse af spørgsmål påkrævet for automatisk behandling</td></tr></table></div>"
 },
 "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/cs/task-category",
 "version" : "0.6.0",
 "name" : "TaskCategory",
 "title" : "Task Category",
 "status" : "active",
 "experimental" : false,
 "date" : "2019-01-29T00:00:00+00:00",
 "publisher" : "ehealth.sundhed.dk",
 "contact" : [
  {
   "telecom" : [
    {
     "system" : "url",
     "value" : "http://ehealth.sundhed.dk/terminology"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : "Task Category",
 "caseSensitive" : true,
 "content" : "complete",
 "concept" : [
  {
   "code" : "TBD",
   "display" : "Example value - Under construction",
   "definition" : "Example value - Under construction",
   "property" : [
    {
     "code" : "deprecated",
     "valueDateTime" : "2020-02-27"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "MissingMeasurementResolving",
   "display" : "Need resolving of why scheduled measurement has not been submitted",
   "definition" : "Need resolving of why scheduled measurement has not been submitted",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Afklaring af årsag til manglende målinger"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "UnexpectedMeasurementResolving",
   "display" : "Need resolving of why unexpected measurement was submitted",
   "definition" : "Need resolving of why unexpected measurement was submitted",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Uventet måling"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "MeasurementForAssessment",
   "display" : "Need assessment of measurement",
   "definition" : "Need assessment of measurement",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Måling til vurdering"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "OpenSSLOrder",
   "display" : "Need processing of open SSL order",
   "definition" : "Need processing of open SSL order",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Behandling af åben SSL bestilling"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "CalibrationNeeded",
   "display" : "Device in need of calibration",
   "definition" : "Device in need of calibration",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Måleudstyr har behov for kalibrering"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "MeasurementForAssessmentFailureInAutoProcessing",
   "display" : "Measurement Assessment failure during automated processing",
   "definition" : "Measurement Assessment failure during automated processing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Vurdering af måling er fejlet under automatisk behandling"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "LibraryUseMismatchFixingNeeded",
   "display" : "Input and rule did not match",
   "definition" : "Input and rule did not match",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Input og regel passer ikke sammen"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "RefRangeNeeded",
   "display" : "Missing reference range required for automated processing",
   "definition" : "Missing reference range required for automated processing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Mangler grænseværdi påkrævet for automatisk behandling"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "RefRangeFixingNeeded",
   "display" : "Reference range required for automated processing needs fixing",
   "definition" : "Reference range required for automated processing needs fixing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Grænseværdi påkrævet for automatisk behandling skal udbedres"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "RefBaseNeeded",
   "display" : "Missing in force reference base required for automatic processing",
   "definition" : "Missing in force reference base required for automatic processing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Mangler gældende referenceværdi påkrævet for automatisk behandling"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "RefBaseFixingNeeded",
   "display" : "In force reference base required for automatic processing needs fixing",
   "definition" : "In force reference base required for automatic processing needs fixing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Gældende referenceværdi påkrævet for automatisk behandling skal udbedres"
    }
   ]
  },
  {
   "code" : "RequiredQuestionAnswerMissing",
   "display" : "Missing question answers required for automated processing",
   "definition" : "Missing question answers required for automated processing",
   "designation" : [
    {
     "language" : "da",
     "value" : "Mangler besvarelse af spørgsmål påkrævet for automatisk behandling"
    }
   ]
  }
 ]
}