eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/fs3-group-mentalfunctions defines the following codes:

CodeDisplay
ACQUIRE_SKILLS Tilegne sig færdigheder
PROBLEM_SOLVING Problemløsning
APPLY_COMMUNICATION_EQUIPMENT_AND_TECHNIQUES Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker
ORIENTATION Orienteringsevne
ENERGY_AND_ACTING_POWER Energi og handlekraft
MEMORY Hukommelse
FEELING_FUNCTIONS Følelsesfunktioner
OVERALL_COGNITIVE_FUNCTIONS Overordnede kognitive funktioner

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
ACQUIRE_SKILLSTilegne sig færdigheder
PROBLEM_SOLVINGProblemløsning
APPLY_COMMUNICATION_EQUIPMENT_AND_TECHNIQUESAnvende kommunikationsudstyr og -teknikker
ORIENTATIONOrienteringsevne
ENERGY_AND_ACTING_POWEREnergi og handlekraft
MEMORYHukommelse
FEELING_FUNCTIONSFølelsesfunktioner
OVERALL_COGNITIVE_FUNCTIONSOverordnede kognitive funktioner