eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/fs3-group-practicaltasks defines the following codes:

CodeDisplay
PERFORM_DAILY_ROUTINES Udføre daglige rutiner
OBTAIN_GOODS_AND_SERVICES Skaffe sig varer og tjenesteydelser
COOKING Lave mad
DOING_DOMESTIC_WORK Lave husligt arbejde

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
PERFORM_DAILY_ROUTINESUdføre daglige rutiner
OBTAIN_GOODS_AND_SERVICESSkaffe sig varer og tjenesteydelser
COOKINGLave mad
DOING_DOMESTIC_WORKLave husligt arbejde