eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/fs3-health-musculoskeletal defines the following codes:

CodeDisplay
MOBILITY_AND_MOVEMENT Problemer med mobilitet og bevægelse

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
MOBILITY_AND_MOVEMENTProblemer med mobilitet og bevægelse