eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system http://ehealth.sundhed.dk/cs/fs3-health-nutrition defines the following codes:

CodeDisplay
FLUID_INTAKE Problemer med væskeindtag
FOOD_INTAKE Problemer med fødeindtag
WEIGHT_CHANGE Uhensigtsmæssig vægtændring
OVERWEIGHT Problemer med overvægt
UNDERWEIGHT Problemer med undervægt

Additional Language Displays

CodeDansk (Danish, da)
FLUID_INTAKEProblemer med væskeindtag
FOOD_INTAKEProblemer med fødeindtag
WEIGHT_CHANGEUhensigtsmæssig vægtændring
OVERWEIGHTProblemer med overvægt
UNDERWEIGHTProblemer med undervægt