eHealth Infrastructure (v2020.8)

This code system urn:oid:1.2.208.184.100.8 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
DIB0010 Følsomhed højre;FodFod—Følsomhed højre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ?
DIB0011 Følsomhed venstre;FodFod—Følsomhed venstre arb.akt.(ingen; normal; reduceret) = ?
DIB0014 Blodtryk højre,index;Ankel/ArmAnkel/Arm—Blodtryk højre,index = ? mmHg
DIB0015 Blodtryk venstre,index;Ankel/ArmAnkel/Arm—Blodtryk venstre,index = ? mmHg
DIB0018 Sår højre;FodFod—Sår højre; arb.k.(0 1) = ?
DIB0019 Sår venstre;FodFod—Sår venstre; arb.k.(0 1) = ?
DNK05219 Elektrokardiografi [EKG12];PtPt—Elektrokardiografi; egenskabsart(I II III V1-6 aVflr) = ?
DNK05472 Blodtryk systolisk;ArmArm—Blodtryk(systolisk); tryk = ? mmHg
DNK05473 Blodtryk diastolisk;ArmArm—Blodtryk(diastolisk); tryk = ? mmHg
DNK35842 Glukose(diag.);P(vB; fPt)P(vB; fPt)—Glucose; stofk.(diagnostisk) = ? mmol/L
MCS88001 Ugentligt;Pt(motion)Pt(motion)—Ugentligt; tid = ? time/uge
MCS88002 Dagligt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Dagligt; antal = ?
MCS88005 Rygestop tilbudt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Rygestop tilbudt; arb.k.(0 1) = ?
MCS88006 Tobaksrygning ophørt;Pt(rygning)Pt(rygning)—Ophørt = ? Årstal
MCS88008 Passiv tobaksrygning;Pt(rygning)Pt(rygning)—Udsættes du for passiv tobaksrygning; arb.k.(0 1) = ?
MCS88009 Rygestop hjælp ønskes;Pt(rygning)Pt(rygning)—Vil du gerne have hjælp til at holde op; arb.k.(0 1) = ?
MCS88010 Vil du gerne holde op;Pt(rygning)Pt(rygning)—Vil du gerne holde op; arb.k.(0 1) = ?
MCS88011 Ryger du tobak;Pt(rygning)Pt(rygning)—Ryger du tobak; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ?
MCS88014 Diabeteskontrol aftalt;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Antal diabeteskontroller aftalt i det kommende år; antal (værdi 0-10) = ?
MCS88015 FEV1;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L
MCS88016 FVC;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L
MCS88017 FEV1/FVC;LungeLunge—FEV1/FVC; ratio = ?
NPU28404 Taljeomkreds;PtPt—Taljeomkreds; længde = ? m
MCS88019 Blodtryk hjemme systolisk;ArmArm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
MCS88020 Blodtryk hjemme diastolisk;ArmArm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
MCS88021 MRC skala;Pt(KOL)Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?
MCS88022 Eksacerbationer;Pt(KOL)Pt(KOL)—Antal eksacerbationer i det sidst forløbne år; antal (værdi 1-20) = ?
MCS88023 FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?
MCS88024 Pakkeår;Pt(rygning)Pt(rygning)—Antal pakkeår (20 cigaretter dagligt i et år) = ? År
MCS88025 HbA1c mål aftalt;Hb (B)(diabetes)Hb (B)(diabetes)—HBA1c mål aftalt for det kommende år; stofratio = ?
MCS88026 LDL-Kolesterol, mål aftalt;P(mål)P(mål)—LDL Kolesterol mål aftalt for kommende år; stofk. = ? mmol/L
MCS88027 BT(systolisk), mål aftalt;Arm(mål)Arm(mål)—Blodtryk(systolisk) mål aftalt for kommende år = ? mmHg
MCS88028 Legeme vægt, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Legeme; masse mål aftalt for kommende år = ? Kg
MCS88030 FEV1 reversibilitet;LungeLunge—FEV1 reversibilitet = ? L
MCS88032 Hjertesvigts funktionskl.;Pt(NYHA)Pt(NYHA)—Hjerteinsufficiens funktionsklasse; antal (værdi 0-4) = ?
MCS88033 BT(diatolisk), mål aftalt;Arm(mål)Arm(mål)—Blodtryk(diastolisk) mål aftalt for kommende år = ? mmHg
MCS88034 BMI, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) mål aftalt for det kommende år = ? kg/m
MCS88067 Taljeomkreds mål aftalt;Pt(diabet)Pt(diabetes)—Taljeomkreds mål aftalt for det kommende år; længde = ? M
MCS88036 Alkoholforbrug;Pt(alkohol)Pt(alkohol)—Alkoholforbrug ugentlig; antal = ? Uge
MCS88039 Til rådighed for arbejdsmark.;PtPt—Står til rådighed for arbejdsmarkedet; arb.k.(0 1) = ?
MCS88040 ASS score;Pt(angst)Pt(angst)—Angst scoreskema; antal (værdi 0-50) = ?
MCS88041 MDI score;Pt(depression)Pt(depression)—Major Depression Inventory; antal (værdi 0-50) = ?
MCS88042 MMSE score;PtPt—Mini-Mental State Examination score; antal (værdi 0-30) = ?
MCS88043 Er der talt om kost;Pt(kost)Pt(kost)—Er der talt om kost; arb.k.(0 1) = ?
MCS88044 Øjenus., fundusundersøgelse;Pt(øje)Pt(øje)—Øjenbaggrundsundersøgelse, fundusundersøgelse; arb.k.(0 1) = ?
MCS88050 Rejse sætte sig testen;PtPt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sek
MCS88058 GOLD Inddeling;Pt(KOL)Pt(KOL) —GOLD Inddeling; arb.akt.(A; B; C; D) = ?
MCS88059 Symptom;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Symptom; antal (værdi 0-48) = ?
MCS88060 Helbredsangst;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Helbredsangst; antal (værdi 0-28) = ?
MCS88061 Angsttilstand;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Angsttilstand; antal (værdi 0-16) = ?
MCS88062 Depression;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Depression; antal (værdi 0-24) = ?
MCS88063 Alkohol;Pt(CMDQ)Pt(CMDQ) —Alkohol; antal (værdi 0-4) = ?
MCS88105 FEV1/FVC reversibilitet;LungeLunge—FEV1/FVC reversibilitet; ratio = ?
NPU01443 Calcium;PP—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
NPU01566 Kolesterol;PP—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
NPU01549 Kolesterol;PP—Cholesterol(non-ester); stofk. = ? mmol/L
NPU18412 Kolesterol;P(fPt)P(fPt)—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
NPU01567 Kolesterol HDL;PP—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L
NPU01568 Kolesterol LDL;PP—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L
DNK35308 Kolesterol LDL (beregnet);PP—Cholesterol+ester, i LDL; stofk.(DSKB 2017) = ? mmol/L
NPU01700 Vitamin B12;PP—Cobalamin; stofk. = ? pmol/L
NPU01807 Kreatinin (Jaffe);PP—Creatininium; stofk.(Jaffe) = ? µmol/L
NPU04998 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
NPU18016 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk. = ? µmol/L
NPU02192 Glukose;PP—Glucose; stofk. = ? mmol/L
NPU02319 Hæmoglobin;BB—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L
NPU02593 Leukocytter;BB—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
NPU03011 O2 sat.;Hb(aB)Hb(Fe; O<sub>2</sub>-bind.; aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ?
NPU03230 Kalium;PP—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
NPU03429 Natrium;PP—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L
NPU03568 Trombocytter;BB—Thrombocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
NPU03577 Thyrotropin [TSH];PP—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558; proc.) = ? × 10<sup>-3</sup> IU/L
NPU03794 Legeme højde;PtPt—Legeme; højde = ? m
NPU03804 Legeme vægt;PtPt—Legeme; masse = ? kg
NPU27281 BMI;PtPt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²
NPU03835 Hæmoglobin A1c;Hb(B)Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. = ?
NPU04094 Triglycerid;PP—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
NPU03620 Triglycerid;P(fPt)P(fPt)—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
NPU04207 Glukose(semikvant);UU—Glucose; arb.k.(proc.) = ?
NPU04208 Hæmoglobin(semikvant);UU—Hæmoglobin; arb.k.(proc.) = ?
NPU10171 Kolesterol LDL;P(fPt)P(fPt)—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L
NPU10266 1,25-Dihydroxy-Vitamin D(D3+D2);PP—Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol; stofk. = ? pmol/L
NPU17181 Brain natriuretisk peptid [BNP];PP—Brain natriuretisk peptid; stofk. = ? pmol/L
NPU17997 Albumin (semikvant);UU—Albumin; arb.k.(proc.) = ?
NPU19651 Alanintransaminase [ALAT];PP—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
NPU19657 gamma-Glutamyltransferase;PP—gamma-Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
NPU19661 Albumin / Kreatinin-ratio;UU—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10<sup>-3</sup>
NPU03918 Albumin / Kreatinin-ratio;UU—Albumin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>-3</sup>
NPU19748 C-reaktivt protein [CRP];PP—C-reaktivt protein; massek. = ? mg/L
NPU21692 Puls;HjerteHjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min
NPU27300 Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B)Hæmoglobin beta kæde(B)—N-(1-deoxyfructos-1-yl)hæmoglobin beta kæde; stoffr. = ? mmol/mol
NPU27412 Glukose, middel (fra HbA1c);PP—Glucose; stofk.(gennemsnitlig; Hb A1c; proc.) = ? mmol/L
NPU01685 Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];PP—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ?
NPU27783 Basisk fosfatase;PP—Basisk phosphatase; kat.k.(37 °C; proc.) = ? U/L
MCS88071 30 minutter om dagen;Pt(motion)Pt(motion)—fysisk aktiv 30 minutter om dagen; arb.k.(0 1) = ?
MCS88068 Fysisk aktivitet fritid.;Pt(motion)Pt(motion)—fysisk aktivitet i fritiden; arb.akt.(konkurrence; motionsidræt, lettere motion, stillesiddende) = ?
MCS88052 Kostscore;Pt(kost)Pt(kost)—kostscore; antal (0-12) = ?
MCS88053 Helbred;Pt(selvvurderet helbred)Pt(selvvurderet helbred)—hvordan synes du dit helbred er alt i alt; arb.akt.(Fremragende, vældigt godt, godt, mindre godt, dårligt) = ?
MCS88069 Svangre us.;Pt(svangreundersøgelse)Pt(svangreundersøgelse)—Hvilken svangreundersøgelse;  arb.akt.(første; anden; tredje; fjerde) = ?
MCS88070 Børne us.;Pt(børneundersøgelse)Pt(børneundersøgelse)—Hvilken børneundersøgelse; arb.akt.( 1 uges; 5 ugers; 5 måneders; 1 års; 2 års; 3 års; 4 års; 5 års) = ?
MCS88100 FEV6;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse COPD FEV6; vol. = ? L
MCS88099 FEV1/FEV6;LungeLunge—FEV1/FEV6 ratio = ?
MCS88104 FVC reversibilitet;LungeLunge—FVC reversibilitet = ? L
NPU17559 Kreatinin;PP—Creatininium; stofk. = ? mmol/L
MCS88106 Stoffer;Pt(problematisk stofbrug)Pt(problematisk stofbrug)—Hash 4 eller flere dg inden for den seneste mnd og/eller andre euforiserende stoffer, som fx amfetamin, kokain og ecstasy 1 eller flere dg inden for den seneste mnd; arb.k.(0 1) = ?
MCS88116 Debutår;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Debutår = ? Årstal
MCS88117 Retinopati;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Retinopati; arb.k.(0 1) = ?
MCS88120 Stabil Angina Pectoris;Pt(CCS)Pt(CCS)—Stabil Angina Pectoris; antal (værdi 1-4) = ?
MCS88137 CAT score;PtPt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?
MCS88142 Inhalationsteknik kontrol;PtPt—Inhalationsteknik for indtagelse af inhalationsmedicin kontrolleret i praksis; antal(værdi 0-1) = ?
MCS88143 Lungefunktion undersøgt;PtPt—Lungefunktion undersøgt; arb.akt.(Ja; Nej; Ej relevant; Ej muligt) = ?
MCS88144 Henvist til Rehabilitering;PtPt—Henvist til Rehabilitering; arb.akt.(Ja; Nej; Ikke egnet; Ønsker ikke; Ej relevant; Ej spurgt) = ?
MCS88145 Fysisk træning/motion;PtPt—Fysisk anstrengende træning/motion; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ?
DNK35302 eGFR / 1,73m²(CKD-EPI)Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min
DNK35131 eGFR ml/min per 1.73m²;NyreNyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; DSKB-DNS 2009) = ? mL/min
MCS88146 Heartscore;PtPt—Heartscore(køn,alder,systolisk blodtryk,cholesterol); ratio=?
MCS88147 Manniche VAS-score(total);PtPt—Manniche VAS-score(total); antal(værdi 0-60) = ?
MCS88148 STarT score;PtPt—Subgroups for Targeted Treatment (STarT) score; arb.akt.(Lav; Middel; Høj) = ?
MCS88149 Motion, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Motion, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(Dagligt; Ugentligt; Månedligt; Ingen; Undgår; Ej spurgt) = ?
MCS88150 Alkohol, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Alkoholforbrug, mål aftalt for kommende år; antal = ? genstand/uge
MCS88151 Rygning, mål aftalt;Pt(mål)Pt(mål)—Rygning, mål aftalt for kommende år; arb.akt.(dagligt; lejlighedsvis; ophørt; aldrig røget) = ?
MCS88152 Øjenlægekontrol;Pt(diatetes)Pt(diabetes)—Øjenlægekontrol; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ?
MCS88153 Fodundersøgelse;Pt(diabetes)Pt(diabetes)—Fodundersøgelse; arb.akt.(ja;nej;ej relevant) = ?