eHealth Infrastructure (v2020.8)

StructureDefinition: ehealth-group-appointment - Operation examples

POST [base]/Appointment

Header

Accept-Charset: utf-8
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJub25lIn0.eyJpc3MiOiJ0ZXN0IGlzc3VlciIsImF1ZCI6ImZoaXItc2VydmVyIiwibmJmIjoxNjA0OTE4MjE4LCJpYXQiOjE2MDUwMDQ2MTgsImV4cCI6MTYwNTA5MTAxOCwianRpIjoiY2JjZTczZjMtNDMwOC00MjU3LWFjN2EtZDhlMTViYTc0MmIxIiwic3ViIjoiYjYzZTY5NjMtZTU0My00ZmJjLWJjYjQtNDQyYzZmYTE2ZDIyIiwidHlwIjoiQmVhcmVyIiwiYXpwIjoidGVzdCBwYXJ0eSIsImF1dGhfdGltZSI6MTYwNTAwNDYxOCwic2Vzc2lvbl9zdGF0ZSI6IjMwNzhiMWU4LTM1MzAtNDEwNi04ZjJhLTY1OGUxYzZjNDQyYyIsImFjciI6InVybjpmdXQ6dW5pdHRlc3QiLCJyZXNvdXJjZV9hY2Nlc3MiOnsiYWNjb3VudCI6eyJyb2xlcyI6WyJ1bml0IHRlc3QiXX19LCJ1c2VyX3R5cGUiOiJQUkFDVElUSU9ORVIiLCJ1c2VyX2lkIjoiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDozMjc2OS9oYXBpLWZoaXItanBhc2VydmVyL2ZoaXIvUHJhY3RpdGlvbmVyLzUiLCJzY29wZSI6ImVoZWFsdGgiLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJ1bml0IHRlc3QiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6dHJ1ZSwiY29udGV4dCI6eyJjYXJlX3RlYW1faWQiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0OjMyNzY5L2hhcGktZmhpci1qcGFzZXJ2ZXIvZmhpci9DYXJlVGVhbS8zIiwiZXBpc29kZV9vZl9jYXJlX2lkIjoiIiwib3JnYW5pemF0aW9uX2lkIjoiIn0sInJlYWxtX2FjY2VzcyI6eyJyb2xlcyI6WyJBcHBvaW50bWVudC53cml0ZSJdfX0.
Accept: application/fhir+json;q=1.0, application/json+fhir;q=0.9
User-Agent: HAPI-FHIR/5.1.0 (FHIR Client; FHIR 3.0.2/DSTU3; apache)
Accept-Encoding: gzip
Content-Type: application/fhir+json; charset=UTF-8

Body:

{
 "resourceType": "Appointment",
 "meta": {
  "profile": [
   "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-group-appointment"
  ]
 },
 "contained": [
  {
   "resourceType": "Location",
   "id": "1",
   "name": "Meeting Room 1",
   "telecom": [
    {
     "system": "email",
     "value": "location@example.com"
    }
   ],
   "address": {
    "line": [
     "Trifork",
     "Europaplads 2"
    ],
    "city": "Aarhus C",
    "postalCode": "8000",
    "country": "DK"
   }
  }
 ],
 "extension": [
  {
   "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-responsible",
   "valueReference": {
    "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
   }
  },
  {
   "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-performer",
   "valueReference": {
    "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/2"
   }
  }
 ],
 "status": "booked",
 "appointmentType": {
  "coding": [
   {
    "system": "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointmenttype-codes",
    "code": "FOLLOWUP"
   }
  ]
 },
 "reason": [
  {
   "coding": [
    {
     "system": "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointment-reason",
     "code": "412776001"
    }
   ]
  }
 ],
 "description": "description",
 "start": "2020-11-10T11:36:58.568+01:00",
 "end": "2020-11-10T11:36:58.568+01:00",
 "participant": [
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/Practitioner/4"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/Practitioner/5"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-ext-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/2"
     }
    },
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "type": [
    {
     "coding": [
      {
       "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ParticipationType",
       "code": "PART"
      }
     ]
    }
   ],
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "http://localhost:8282/fhir/Patient/110"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "RelatedPerson/121"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "http://localhost:8282/fhir/Patient/111"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "RelatedPerson/120"
   },
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-ext-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    },
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "type": [
    {
     "coding": [
      {
       "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ParticipationType",
       "code": "PART"
      }
     ]
    }
   ],
   "status": "accepted"
  },
  {
   "extension": [
    {
     "url": "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-assigning-careteam",
     "valueReference": {
      "reference": "http://localhost:32769/hapi-fhir-jpaserver/fhir/CareTeam/3"
     }
    }
   ],
   "actor": {
    "reference": "#1"
   },
   "required": "required",
   "status": "accepted"
  }
 ]
}

ResponsePOST [base]/Appointment

Header

Accept-Charset: utf-8
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJkcXlmaEdsRGkzM2prU2o5NWNRYXp3Zk9MOWUzRDlTbFQ1czQxOFplTzlvIn0.eyJqdGkiOiJhMTg5YmJkMS1lMDJkLTQ5YjMtYWIzMy0yYTJjNDliZTFlZTEiLCJleHAiOjE1NzMxMzgwNDYsIm5iZiI6MCwiaWF0IjoxNTczMTM3NzQ2LCJpc3MiOiJodHRwczovL3NhbWwuZnV0LnRyaWZvcmsuY29tL2F1dGgvcmVhbG1zL2VoZWFsdGgiLCJhdWQiOiJhY2NvdW50Iiwic3ViIjoiNzFhMWY3MDQtZGRkMS00MjFiLThkMmEtMmU0NjkyZTgzODBmIiwidHlwIjoiQmVhcmVyIiwiYXpwIjoiY3VjdW1iZXIiLCJhdXRoX3RpbWUiOjAsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiJjOGZhYTExYS1lYWVkLTRiYjAtYmE4Yi1iZWE3YzlkN2NjMjMiLCJhY3IiOiIxIiwicmVhbG1fYWNjZXNzIjp7InJvbGVzIjpbIk9yZ2FuaXphdGlvbi5yZWFkIiwiQ29tbXVuaWNhdGlvbi5yZWFkIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS51cGRhdGUiLCJRdWVzdGlvbm5haXJlUmVzcG9uc2UucmVhZCIsIlBhdGllbnQucmVhZCIsIlByb2NlZHVyZVJlcXVlc3QudXBkYXRlIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS5kZWxldGUiLCIkc2VhcmNoLW1lYXN1cmVtZW50cyIsIkFjdGl2aXR5RGVmaW5pdGlvbi5yZWFkIiwiUGF0aWVudCRjcmVhdGVQYXRpZW50RnJvbVBlcnNvbiIsIlBhdGllbnQucGF0Y2giLCJQcm9jZWR1cmVSZXF1ZXN0LnBhdGNoIiwiUGF0aWVudC4qIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS4qIiwiQ29tbXVuaWNhdGlvbi4qIiwidW1hX2F1dGhvcml6YXRpb24iLCJDb21tdW5pY2F0aW9uLnVwZGF0ZSIsIkNhcmVQbGFuJHVwZGF0ZS1jYXJlLXRlYW1zIiwiQXBwb2ludG1lbnQudXBkYXRlIiwiQ29tbXVuaWNhdGlvbi5wYXRjaCIsIkNhcmVQbGFuLnBhdGNoIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS53cml0ZSIsIkxpYnJhcnkkZXZhbHVhdGUiLCJFcGlzb2RlT2ZDYXJlLnBhdGNoIiwiQ2FyZVBsYW4ud3JpdGUiLCJDb21tdW5pY2F0aW9uLmNyZWF0ZSIsIkFwcG9pbnRtZW50LioiLCJMaWJyYXJ5LnJlYWQiLCJDb21tdW5pY2F0aW9uLndyaXRlIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS5jcmVhdGUiLCJQYXRpZW50LmRlbGV0ZSIsIkNhcmVQbGFuLmNyZWF0ZSIsIlByYWN0aXRpb25lci5yZWFkIiwiUGF0aWVudCR1cGRhdGVQYXRpZW50V2l0aFNLUlNEYXRhIiwiTWVkaWEucmVhZCIsIlByb2NlZHVyZVJlcXVlc3Qud3JpdGUiLCJQYXRpZW50LndyaXRlIiwiQXBwb2ludG1lbnQuc2VhcmNoIiwiUHJvY2VkdXJlUmVxdWVzdC5yZWFkIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZS5yZWFkIiwiUXVlc3Rpb25uYWlyZS5yZWFkIiwiUGF0aWVudC5jcmVhdGUiLCIkc3VibWl0LW1lYXN1cmVtZW50IiwiUHJvY2VkdXJlUmVxdWVzdC4qIiwiUHJvY2VkdXJlUmVxdWVzdC5jcmVhdGUiLCJFcGlzb2RlT2ZDYXJlJGlzLWNvbnRleHQtYWxsb3dlZCIsIlBhdGllbnQuc2VhcmNoIiwiQ2FyZVBsYW4uZGVsZXRlIiwiQ2FyZVBsYW4uKiIsIm9mZmxpbmVfYWNjZXNzIiwiQXBwb2ludG1lbnQuZGVsZXRlIiwiQXBwb2ludG1lbnQud3JpdGUiLCJFcGlzb2RlT2ZDYXJlJGNyZWF0ZS1lcGlzb2RlLW9mLWNhcmUiLCJDYXJlUGxhbi51cGRhdGUiLCJUcmVhdG1lbnQgUmVzcG9uc2libGUiLCJFcGlzb2RlT2ZDYXJlLnNlYXJjaCIsIkFwcG9pbnRtZW50LnBhdGNoIiwiQ2FyZVRlYW0ucmVhZCIsIkNvbW11bmljYXRpb24uZGVsZXRlIiwiRXBpc29kZU9mQ2FyZSR1cGRhdGUtY2FyZS10ZWFtcyIsIkFwcG9pbnRtZW50LmNyZWF0ZSIsIk9ic2VydmF0aW9uLnJlYWQiLCJDYXJlUGxhbiR1cGRhdGUtcmVzcG9uc2liaWxpdHkiLCJQcm9jZWR1cmVSZXF1ZXN0LnNlYXJjaCIsIlBsYW5EZWZpbml0aW9uJGFwcGx5IiwiQ2FyZVBsYW4ucmVhZCIsIkNvbW11bmljYXRpb24uc2VhcmNoIiwiQXBwb2ludG1lbnQucmVhZCIsIlBhdGllbnQudXBkYXRlIiwiQ2FyZVBsYW4uc2VhcmNoIiwiUGxhbkRlZmluaXRpb24ucmVhZCIsIlByb2NlZHVyZVJlcXVlc3QuZGVsZXRlIl19LCJyZXNvdXJjZV9hY2Nlc3MiOnsiYWNjb3VudCI6eyJyb2xlcyI6WyJtYW5hZ2UtYWNjb3VudCIsIm1hbmFnZS1hY2NvdW50LWxpbmtzIiwidmlldy1wcm9maWxlIl19fSwic2NvcGUiOiJwcm9maWxlIGVtYWlsIG9pb19jdXN0b20iLCJ1c2VyX3R5cGUiOiJQUkFDVElUSU9ORVIiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6dHJ1ZSwidXNlcl9pZCI6Imh0dHA6Ly9vcmdhbml6YXRpb24uZnV0LnRyaWZvcmsuY29tL2ZoaXIvUHJhY3RpdGlvbmVyLzM1MjA1IiwibmFtZSI6IlBvbnRpdXMgUGlsYXR1cyIsImNvbnRleHQiOnsib3JnYW5pemF0aW9uX2lkIjoiaHR0cDovL29yZ2FuaXphdGlvbi5mdXQudHJpZm9yay5jb20vZmhpci9Pcmdhbml6YXRpb24vMTAzNTciLCJjYXJlX3RlYW1faWQiOiJodHRwOi8vb3JnYW5pemF0aW9uLmZ1dC50cmlmb3JrLmNvbS9maGlyL0NhcmVUZWFtLzM1MTAyIn0sInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6ImN1Y3VtYmVyX3RyZWF0bWVudCIsImdpdmVuX25hbWUiOiJQb250aXVzIiwiZmFtaWx5X25hbWUiOiJQaWxhdHVzIn0.Kx8z8X1rOsFpMnqWswcUtIZDzSiECZNXPL1TegylB8M3_mI2hX6uIVc3f8AYg6ttUX7AaGv8Q5qyqaKAaj8BhmV_lgPcz7IllG4AKiyiAho69WOeo2YcNMSYhMS15YQCBy2xiokN7zx1feJe6GRPPNruvxQC1kzxCMGY-1yhQoJaLRIRUtBlMfxF5Wu9ZpT3XE9iOrTFqNkjFavL6BSs9Q-8HpArcTMFxwVfTMDfFUyc4WI5NZ32-SDeMb75Q9m7od2ywaGM8WaUCtXvvIhtqqV1LNnooGBQ-hrFqtaw3HK2NPDyRnB8fVNCdXHc47GIaZDHQ6_6FAeXu-8bDYAxIA
Accept: application/fhir+json;q=1.0, application/json+fhir;q=0.9
User-Agent: HAPI-FHIR/4.0.0 (FHIR Client; FHIR 3.0.1/DSTU3; apache)
Accept-Encoding: gzip
Content-Type: application/fhir+json; charset=UTF-8

Body:

{
 "resourceType" : "Appointment",
 "meta" : {
  "profile" : [ "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-videoappointment" ]
 },
 "contained" : [ {
  "resourceType" : "Location",
  "id" : "1",
  "name" : "Meeting Room 1",
  "telecom" : [ {
   "system" : "email",
   "value" : "location@example.com"
  } ],
  "address" : {
   "line" : [ "Trifork", "Europaplads 2" ],
   "city" : "Aarhus C",
   "postalCode" : "8000",
   "country" : "DK"
  }
 } ],
 "extension" : [ {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-responsible",
  "valueReference" : {
   "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/CareTeam/35102"
  }
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-end-meeting-on-end-time",
  "valueBoolean" : false
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-max-participants",
  "valueInteger" : 4
 } ],
 "status" : "booked",
 "appointmentType" : {
  "coding" : [ {
   "system" : "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointmenttype-codes",
   "code" : "FOLLOWUP"
  } ]
 },
 "reason" : [ {
  "coding" : [ {
   "system" : "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointment-reason",
   "code" : "412776001"
  } ]
 } ],
 "priority" : 1,
 "description" : "Forundersøgelse",
 "start" : "2019-07-01T09:00:00.000+02:00",
 "end" : "2019-07-01T11:00:00.000+02:00",
 "comment" : "Forundersøgelse for grå stær hos Trifork.\n Patienten møder op hos Trifork med udfyldt spørgeskema",
 "participant" : [ {
  "extension" : [ {
   "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-ext-careteam",
   "valueReference" : {
    "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/CareTeam/35102"
   }
  } ],
  "type" : [ {
   "coding" : [ {
    "system" : "http://hl7.org/fhir/v3/ParticipationType",
    "code" : "PART",
    "display" : "Participation"
   } ]
  } ],
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/Practitioner/35205",
   "display" : "actor1 display text"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "tentative"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "http://localhost:8080/fhir/Patient/257"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "#1"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 } ]
}

Response

{
 "resourceType" : "Appointment",
 "id" : "277",
 "meta" : {
  "versionId" : "1",
  "lastUpdated" : "2019-11-07T15:42:30.597+01:00",
  "profile" : [ "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-videoappointment", "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-appointment" ]
 },
 "contained" : [ {
  "resourceType" : "Location",
  "id" : "1",
  "name" : "Meeting Room 1",
  "telecom" : [ {
   "system" : "email",
   "value" : "location@example.com"
  } ],
  "address" : {
   "line" : [ "Trifork", "Europaplads 2" ],
   "city" : "Aarhus C",
   "postalCode" : "8000",
   "country" : "DK"
  }
 } ],
 "extension" : [ {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-responsible",
  "valueReference" : {
   "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/CareTeam/35102"
  }
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-end-meeting-on-end-time",
  "valueBoolean" : false
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-max-participants",
  "valueInteger" : 4
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-meeting-url",
  "valueUri" : "https://dummy-video-url.dk/123"
 }, {
  "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-pin-code",
  "valueString" : "1234"
 } ],
 "status" : "booked",
 "appointmentType" : {
  "coding" : [ {
   "system" : "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointmenttype-codes",
   "code" : "FOLLOWUP"
  } ]
 },
 "reason" : [ {
  "coding" : [ {
   "system" : "http://ehealth.sundhed.dk/cs/appointment-reason",
   "code" : "412776001"
  } ]
 } ],
 "priority" : 1,
 "description" : "Forundersøgelse",
 "start" : "2019-07-01T09:00:00.000+02:00",
 "end" : "2019-07-01T11:00:00.000+02:00",
 "comment" : "Forundersøgelse for grå stær hos Trifork.\n Patienten møder op hos Trifork med udfyldt spørgeskema",
 "participant" : [ {
  "extension" : [ {
   "url" : "http://ehealth.sundhed.dk/fhir/StructureDefinition/ehealth-ext-careteam",
   "valueReference" : {
    "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/CareTeam/35102"
   }
  } ],
  "type" : [ {
   "coding" : [ {
    "system" : "http://hl7.org/fhir/v3/ParticipationType",
    "code" : "PART",
    "display" : "Participation"
   } ]
  } ],
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "http://organization.fut.trifork.com/fhir/Practitioner/35205",
   "display" : "actor1 display text"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "tentative"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "Patient/257"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 }, {
  "actor" : {
   "reference" : "#1"
  },
  "required" : "required",
  "status" : "accepted"
 } ]
}