eHealth Infrastructure (v2020.8)

This value set includes codes based on the following rules:

 • Include these codes as defined in urn:oid:1.2.208.176.2.1
  CodeDisplayDefinitionEnglish (United States) (English (United States), en)Dansk (Danish, da)
  NPU03011O2 sat.;Hb(aB)Hb(Fe; O<sub>2</sub>-bind.; aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ?Oxygen saturationHb(Fe; O2-bind.; aB)—Oxygen(O2); mætn. = ?
  NPU21692Puls;HjerteHjerte—Systole; frekv. = ? × 1/minHeartbeats per minuteHjerte—Systole; frekv. = ? × 1/min
  NPU03804Legeme vægt; PtPt—Legeme; masse = ? kgWeight in kilogrammesPt—Legeme; masse = ? kg
  NPU27281Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²Pt—Legeme; massekoefficient(masse/kvadreret højde) = ? kg/m²
  NPU03794Pt—Legeme; højde = ? mPt—Legeme; højde = ? m
 • Include these codes as defined in urn:oid:1.2.208.184.100.8
  CodeDisplayDefinitionEnglish (United States) (English (United States), en)Dansk (Danish, da)
  MCS88015FEV1;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? LLunge—Lungefunktionsundersøgelse FEV1; vol. = ? L
  MCS88016FVC;LungeLunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? LLunge—Lungefunktionsundersøgelse vitalkapasitet FVC; vol. = ? L
  MCS88017FEV1/FVC;LungeLunge—FEV1/FVC; ratio = ?Lunge—FEV1/FVC; ratio = ?
  MCS88019Blodtryk hjemme systolisk;ArmArm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHgArm—Blodtryk(systolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
  MCS88020Blodtryk hjemme diastolisk;ArmArm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHgArm—Blodtryk(diastolisk) hjemme; tryk = ? mmHg
  MCS88021MRC skala;Pt(KOL)Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?Pt(KOL) —MRC skala; arb.antal(værdi 1-5) = ?
  MCS88023FEV1 af forventet værdi;Pt(KOL)Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?Pt(KOL) - FEV1 i % af den forventede værdi (efter højde,alder og køn); ratio = ?
  MCS88050Rejse sætte sig testen;PtPt—Rejse sætte sig testen; antal (værdi 0-50) = × 1/ 30 sekRejse sætte sig testen;Pt
  MCS88137CAT score;PtPt—CORD Assessment Test (CAT) score; antal(værdi 0-40) = ?CAT score;Pt
 • Include these codes as defined in urn:oid:1.2.208.176.2.4
  CodeDisplayEnglish (United States) (English (United States), en)Dansk (Danish, da)
  ZZ3170Hjemmeblodtryksmåling udført af patienten